Rutiner ved utførelse av arbeid på garanti og serviceavtaler hos Rich.Steen AS.

Ved reparasjons- og justeringsarbeid, følg punktlisten under. Ved spørsmål ta kontakt med Morten Holme (kontaktinformasjon lengre ned på siden).

  1. Rich.Steen skal alltid kontaktes før oppstart av jobb. Dette kan gjøres på telefon 67 900 900. Dette gjelder også på kveldstid.
  2. Opplysninger som skal oppgis:

Hvem er kunden

Navn og sted for kunden

Serienummer

12-sifret nummer

Type påbygg

Renoanlegg, tipp, kran etc.

Reg.Nr.

Kjøretøyets reg.nr.

Hva er feil

Kort beskrivelse

  1. Alle reklamasjonsjobber skal dokumenteres med bilder.
  2. Ved behov for deler bestilles dette på 67 900 900 eller reservedeler@richsteen.no. Husk å oppgi dersom det er garanti/serviceavtale. Oppgi de samme opplysningene som i punkt 2. Er man usikker på del/delenummer er bilde et godt hjelpemiddel. Deler sendes fra Rich. Steen AS med faktura. Faktura skal gjøres opp ihht betalingsbetingelser, men krediteres ved godkjenning av garanti/serviceavtale.
  3. Etter utført arbeid sendes en rapport med bilder til warranty@richsteen.no. Dette skal gjøres innen 14 dager fra dato jobben er utført. Dersom rapport sendes senere en 14 dager etter utført arbeid vil reklamasjonen/serviceavtalen avslått. Husk å henvise til ordre/faktura fra Rich. Steen AS.
  4. Faktura kan sendes når Rich. Steen AS har gitt godkjenning for jobben. Faktura skal sendes innen 14 dager fra godkjenningsdato.
  5. Dersom ikke annet avtales skal Rich. Steen AS ha deler i retur, deler returneres innen 14 dager. Returfrakt settes på opprinnelige ordre. Dersom deler ikke returneres ihht avtale bli reklamasjon avslått.

Maler for reklamasjon

Under er det linker til maler for reklamasjonsrapporter til JOAB, Botek og Sörling.

Morten Holme

Servicemarkedssjef

Telefon: +47 926 33 819
E-post: morten@richsteen.no

Kaare Golten

Teknisk koordinator

Telefon: +47 979 77 556
E-post: kaare@richsteen.no

Send oss en henvendelse.